Avand in vedere contextul actual SC CSM GEO-TOP SRL-D vine in ajutorul dumneavoastra prin infiintarea unui nou tab de “INCARCARE ACTE ” pentru o comunicare eficienta in realizarea documentatiilor de cadastru si carte funciara. Documentele incarcate sunt folosite strict in realizarea diferitelor servicii oferite de firma noastra beneficiind de protectia datelor cu caracter personal conform regulamentelor in vigoare.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competenţelor legale privind evidenţele de cadastru şi carte funciară şi pot fi comunicate numai destinatarilor abilitaţi prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor autorităţi publice, în condiţiile legii. În acest sens vă informăm şi vă asigurăm că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră. În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi pentru orice alte informaţii suplimentare legate de protecţia datelor cu caracter personal vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată catre responsabilii cu protectia datelor.