Compania noastra ofera servicii de inalta calitate si precizie, cu ajutorul unei echipe tinere,dinamice cu studii si autorizari in domeniu, folosind cele mai noi tehnologii de lucru in colectarea si procesarea datelor.

CSM GEO-TOP are ca obiectiv asigurarea de servicii de buna calitate, la preturi competitive,intr-un timp scurt de executie, in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Executăm următoarele tipuri de lucrări:

 • cadastru și intabulare apartamente;
 • cadastru și intabulare terenuri şi / sau construcţii situate în intravilan şi extravilan;
 • întocmirea documentaţiei pentru obţinerea numărului cadastral provizoriu necesar la înscrierea în cartea funciară;
 • dezmembrări / parcelări de terenuri intravilane şi extravilane;
 • întocmirea planurilor parcelare;
 • alipiri / comasări de terenuri / parcele;
 • documentaţii topografice-cadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului şi obţinerea certificatului de urbanism;
 • documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;
 • executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi de legile fondului funciar;
 • întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;
 • planuri de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate;
 • masuratori topografice necesare elaborarii PUD-PUZ
 • asistenta topografica pentru lucrarile de constructii
 • relevee
 • servicii de notariat
 • certificate energetice etc.