Cadastru si intabulare apartament

Acte in copii legalizate (dupa caz):

 • Contract de vanzare cumparare
 • Contract de vanzare cumparare cu plata in rate
 • Adeverinta de achitare integrala
 • Contract de construire
 • Proces verbal de predare-primire apartament
 • Contract de schimb/donatie
 • Contract de partaj
 • Contract de imprumut/rate
 • Titlu de proprietate
 • Certificat de mostenitor
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces
 • Sentinta civila definitiva si irevocabila
 • Sentinta de divort

Documente in original:

 • Certificat fiscal de la Administratia financiara pentru cadastru si intabulare
 • Documente in copii simple
 • Cartile de identitate ale proprietarilor
 • Schite (dupa caz)

Cadastru si intabulare teren

Acte in copii legalizate (dupa caz):

 • Contract de vanzare cumparare
 • Contract de schimb/donatie
 • Contract de partaj
 • Titlu de proprietate
 • Ordinul prefectului
 • Certificat de mostenitor
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces
 • Sentinta civila definitiva si irevocabila
 • Sentinta de divort
 • Adeverinta numar postal (unde este cazul)

Documente in original:

 • Certificat fiscal de la Administratia financiara pentru Cadastru si Intabulare
 • Extras de plan parcelar semnat si stampilat de primarie (imobile extravilan)

Documente in copii simple:

 • Cartile de identitate ale proprietarilor
 • Schita imobilului
 • Raport tehnic de expertiza (dupa caz)

Inscriere constructie noua

Acte in copii legalizate:

 • Autorizatie de construire
 • Proces verbal de terminare a lucrarilor
 • Certificat de atestare a edificarii constructiei, eliberat de compartimentul Urbanism din cadrul Primariei locale
 • Certificat de performanta energetica (obligatoriu pentru procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013, iar anterior datei de 19.07.2013 doar daca exista)

Documente in original:

 • Certificat fiscal de la Administratia Financiara pentru Cadastru si Intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Adeverinta de nomenclatura stradala (unde este cazul)

Documente in copii simple:

 • Contractul de vanzare cumparare al terenului
 • Cadastru (planul de amplasament si delimitare al terenului)
 • Incheierea de intabulare
 • Documentatia tehnica vizata spre neschimbare, parte integranta a Autorizatiei de Construire – completa (toate foile care au stampila primariei „vizat spre neschimbare”)
 • Cartile de identitate ale proprietarilor

Modificare limite si/sau modificare suprafata

Acte in copii simple (dupa caz):

 • Contract de vanzare cumparare
 • Contract de schimb/donatie
 • Contract de partaj
 • Titlu de proprietate
 • Ordinul prefectului
 • Certificat de mostenitor
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces
 • Sentinta civila definitiva si irevocabila
 • Sentinta de divort

Documente in original:

 • Certificat fiscal de la Administratia Financiara pentru Cadastru si Intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul/proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului (daca este cazul)

Documente in copii simple:

 • Cartile de identitate ale proprietarilor
 • Cadastru (planul de amplasament si delimitare al terenului)
 • Incheierea de intabulare

Alipire/Dezmembrare imobile

Acte in copii legalizate:

 • Certificat de Urbanism (pentru alipire este necesar, iar in cazul dezlipirii doar pentru mai mult de doua loturi)

Documente in original:

 • Extras de carte funciara pentru informare

Documente in copii simple:

 • Contractul de vanzare cumparare
 • Cadastru (planul de amplasament si delimitare al terenului)
 • Incheierea de intabulare
 • Cartile de identitate ale proprietarilor

PUD Certificatului de Urbanism sau Numarului Postal

Acte in copii legalizate:

 • Certificat de urbanism – copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC)

Documente in original:

 • Extras de plan parcelar actualizat, eliberat de primarie (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC)
 • Extras de carte funciara pentru informare (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC)

Documente in copii simple:

 • Documentatia cadastrala existenta (Cadastru, Incheierea de intabulare)
 • Actele de proprietate
 • Cartile de identitate ale proprietarilor (Certificat de Inregistrare pentru persoane juridice)